Heti útravaló- 15. hét

„Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei!” ApCsel 4,8

Mintha valami megváltozott volna… Péter. Ez ugyanaz a Péter, aki követte Jézust? Ez a tanítvány Péter, aki mindig első volt a cselekvésben? Ez az a Péter, aki azon a bizonyos tragikus napon a sötétben bujkált és elrejtette személyazonosságát, mert félt? Az a Péter, aki háromszor is letagadta, hogy bármi köze is lenne az elítélt és halálra szánt Jézushoz? Igen, ő az a Péter. De most nem bujkál. Most nem tagad, nem lódít, nem viselkedik felelőtlenül. Nagyon tudatosan, elszántan, határozottan áll ki az emberek elé és hirdeti a feltámadt Krisztusról szóló evangéliumot. Már nem hátráltatja a félelem. Nem retten meg attól, hogy a nép vezetői mit fognak szólni. Már nem fél attól, hogy vallástétele miatt elítélik, börtönbe vetik, talán még ki is végzik. Most nem marad néma, amikor a nép elöljárói előtt áll és számon kérik arról a szolgálatról, amire maga a feltámadott Jézus Krisztus ruházta fel.

Vajon mi idézte elő ezt a hatalmas változást? A válasz az Igében rejlik: „ekkor Péter megtelve Szentlélekkel…”Igen, a Szentlélek elsöprő, magával ragadó ereje végezte el benne ezt a látványos változást. A Szentlélek miatt vált alkalmassá arra, hogy úgy beszéljen, hogy az embereket szíven találja az evangélium üzenete. A Szentlélek miatt tudott megszólalni és tudott válaszolni a vádakra. De nem csak így ímmel-ámmal, hanem még a rágalmazó szavak ellenére is meg tudott maradni az igazságban és rágalmazóinak is az igazságról tudott beszélt. Már nem félt, mert a Szentlélek bátor szívet és bátor lelket adott neki.

A Szentlélek Isten ilyen csodálatos módon tud emberi életeket megváltoztatni. Képes félelmeket elvenni, bátor szívet adni. Képes reménnyel eltölteni. Képes vezetni, ahogyan Péterrel is tette. Ó sokszor mennyire örülnénk, ha egy-egy életbevágóan fontos helyzetnél valaki segítene választani, segítene meghozni azt a bizonyos döntést! Isten az Ő Lelkén keresztül még a döntéshelyzetekben is mellettünk van! Ma is, a Szentlelken keresztül változtat meg életeket, hoz ki embereket egy mérgező állapotból. Ma is sokakat vezérel szavakon és tetteken át. Olyan jó, hogy ha tanácstalanok vagyunk, akkor imádságban mindig kérhetjük az Ő útmutatását!

A Szentlélek ma is életeket átformáló erő. Ha elakadsz, bizonytalan vagy, erőre szorulsz, kérd az Ő vezetését, gyógyító jelenlétét!