Fókuszban a fiatalok

A Fiatalok világnapja alkalmából a Magyar Református Szeretetszolgálat Szociális fejlesztési ágazatvezetőjét, Szilágyi Kingát kérdeztük a fiatalokat érintő programokról, kihívásokról és eredményekről.

Szociális fejlesztési ágazat csapata, jobb szélen Szilágyi Kinga – Fotó: Kalocsai Richárd

A Szeretetszolgálat szociális fejlesztéseiben meghatározó elem, hogy hosszú távú, komplex segítségben gondolkodik. Ez az elképzelés jellemzi a fiatalokat érintő programokat is?

A szervezet életében és a szociális fejlesztési ágazathoz tartozó programokban szinte kivétel nélkül fókuszban vannak a fiatalok problémái, életnehézségei, szükségletei. Hiszünk abban, hogy sokrétű szociális fejlesztéseinkkel nemcsak időszakos, áthidaló megoldásokat nyújtunk a leszakadó, elmaradott térségben élő gyermekek, vagy éppen tehetséges fiatalok számára, hanem mentorálásukkal hozzájárulunk az élethez, tanuláshoz, munkához való hozzáállásuk formálásához is, ezáltal hosszú távon segítjük a jövőjük alakulását.

A szervezet egyik legnépszerűbb kezdeményezése: a Nyilas Misi Ösztöndíjprogram. Pontosan hogyan is segíti a tehetséges fiatalokat ez a projekt?

Nyilas Misi Ösztöndíjprogramunkat annak tudatában indítottuk útjára 2015-ben, hogy a tehetség kibontakoztatásához nem csupán kitartásra és szorgalomra, hanem anyagi támogatásra is szüksége van a különböző művészeti ágakban: sportban, bölcsészet- vagy természettudományban kiemelkedően teljesítő fiataloknak. A különórák költségei, vagy a fejlődéshez, gyakorláshoz elengedhetetlen eszközök beszerzése, valamint a versenyek nevezési díjai is számottevő kiadást jelentenek a tehetségek számára, amelyeket nem minden család tud biztosítani nekik. Ezen kiadások finanszírozásához járul hozzá a Szeretetszolgálat ösztöndíjprogramja a Kárpát-medencében.

A Nyilas Misi Ösztöndíjprogramban részt vevő vajdasági Opauszki Péternek Kucsera Gábor világbajnok, olimpikon kajakos volt a mentora

Igyekszünk az anyagiakon túl szakmai segítséget is nyújtani, így egyéni fejlesztési lehetőségeket, mentorálást biztosítsunk a beválogatott tehetséges tanulóknak. Az összetartozást, közösségi élményt erősítendő pedig évente megrendezésre kerül Nyilas Misi táborunk is, ahol a résztvevők számára színvonalas szakmai, játékos és fejlesztő programokat szervezünk, és a saját tehetségterületüknek megfelelő szakemberekkel, példaképekkel találkozhatnak a fiatalok.

Hamarosan kiírásra kerül a következő tanévre vonatkozó pályázatunk, amire szeretettel várjuk a jelentkezéseket magyarországi, kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és délvidéki talentummal megáldott fiataloktól. Érdemes figyelemmel kísérni a https://legyenfolytatas.jobbadni.hu/palyazatrol honlapot és Facebook oldalunkat is.

A kárpátaljai Kovács Vladiszláva, aki zeneművészet kategóriában lett Nyilas Misi-Ösztöndíjasunk, egy MRSZ rendezvényünkön is zongorázott – Fotó: Kalocsai Richárd

Néhány éves múltra tekint vissza a Válaszút projekt, amely nehéz sorsú fiatalok támogatására létrejött, komplex digitális program a sikeres életpályáért. Mesélne a kezdeményezésről?

Az iskolai lemorzsolódás megfékezése a hátrányos helyzetű térségekben kiemelt cél a Szeretetszolgálatnál. Sajnos ezeken a területeken élő fiatalok sok esetben a családból jövő támogatás és minta hiányában ki vannak téve a pályatévesztés, az iskolai kudarc és ennek kapcsán az iskolaelhagyás és munkanélküliség veszélyének. Ezért 2018-ban 120 fő 7. és 8. osztályos tanulót vontunk be a Válaszút elnevezésű programunkba, amely során lépésről-lépésre a középiskola- és majd szakmaválasztáson át, az érettségi megszerzéséig, akár a felsőoktatásba, illetve munkaerő-piacon történő elhelyezkedésig kísérjük a résztvevő diákokat. Mindeközben folyamatos támogatást nyújtunk az iskolai előrehaladáshoz, a család nehézségeinek kezeléséhez, önismeretük fejlesztéséhez, a kortárs kapcsolatokban való eligazodáshoz, egészségmegőrzésükhöz és a gazdaságilag önálló élet megtervezéséhez, valamint megvalósításához is.

2019 Ózd – Fotó: Neményi Márton

Miért éppen Ózdon valósul meg a Válaszút?

Ózd még napjainkban is tartósan elmaradott, társadalmilag és gazdaságilag is a legrosszabb helyzetű, jelentős munkanélküliséggel sújtott település, 16 szegregátum van a településen, a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 26,8%, halmozottan hátrányos helyzetű pedig 62,8%. A munkanélküliség és ezeknek az arányszámoknak a mérséklésére piacképesebb szakmákra való (át)képzésekre van szükség, ahol a képzési struktúra képes megfelelni a gyorsan változó munkaerőpiaci igényeknek. Az alacsony iskolai végzettségűek a konvertálható tudás hiánya miatt tartós munkanélküli státuszba kerülnek, ezért a program elsődleges preventív célja, hogy a résztvevő fiatalok foglalkoztathatóságát, munkaerőpiaci helyzetét javítsa egy olyan stratégiával, amelyben komplex segítséget kapnak és a kilátástalanságot, a létbizonytalanság szemléletmódját átvegye a tudatos, önálló életvitelre való felkészülés. Ezáltal csökken az alulképzettség aránya, a fiatalok munkaerőpiaci pozíciója versenyképessé válik.

A visszajelzések, a megélt tapasztalok alapján a Válaszút hatékony segítség a fiatalok számára?

A projektnek köszönhetően mára elmondhatjuk, hogy a résztvevő fiataloknál attitűdváltozás történt, szívesebben járnak iskolába, csökkent a hiányzások száma, nyitottabbakká váltak és a szülők is támogatóbbak az iskolai végzettség megszerzésében. Az E-mentor program eredményeként pedig voltak diákok, akik végül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az iskolarendszerben, vagy épp az osztályismétlést sikerült elkerülniük.

2019 Ózd, tanévnyitó

A Válaszút egyik fontos eleme tehát az E-mentor program. Mit is jelent ez a gyakorlatban?

E-mentor programunk során önkéntes mentorok segítik a diákokat a tanulásban számukra nehézséget jelentő tantárgyakban, online módon, a diákok számára biztosított IT eszközök által. Miközben megtanulják biztonságos módon használni ezeket az eszközöket, segítséget kapnak az iskolai előrehaladásukban és pozitív, önértékelésüket megerősítő élményekkel is gazdagodhatnak. A 2022-es/2023-as tanévre is szeretettel várjuk és hívjuk azokat az önkéntes E-mentor segítőket, akik örömmel továbbadnák megszerzett tudásukat és szívesen kísérnének végig egy-egy fiatalt a fejlődésében, illetve közreműködnének tanulmányi eredményeik javításában.

Az E-mentor programnak köszönhetően talán az önkéntesség öröme fontos részévé válik a fiatalok későbbi életének is, nem?

Az anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységek örömét, a közösségért való cselekvés életérzését igyekszünk átadni a korosztálynak az Alapítványnál végzett szolgálataik során és visszajelzéseik szerint barátokkal, ismerősökkel, szakmai tapasztalattal gazdagodnak, miközben visszaigazolást kapnak arról, hogy fontos a jelenlétük, a véleményük, a legkisebb tett is változást generálhat. Bízunk abban, hogy ezek az élmények és azok hatásai hosszú távon jelen lesznek az életükben.

2019 Ózd

Egyébként önkénteseink és gyakornokaink többsége a fiatal korosztályból kerül ki, akik örömmel kapcsolódnak a felhívásainkhoz segítőként. A gyakornokok többféle szakterületről, a világ minden tájáról érkeznek hozzánk. A Szeretetszolgálat minden évben sok teológus hallgatót fogad, de nemsokára megkezdi nálunk szakmai gyakorlatát egy szociális munkás diák Hollandiából, valamint Pakisztánból és Németországból is érkeztek már fiatalok, hogy az ózdi segítő tevékenységeinket támogassák.

Milyen területen kapcsolódik még be a Szeretetszolgálat a fiatalok hétköznapjaiba?

Rendszeres ifjúsági programokkal, napközis és bentlakós táborokkal, szakkörök és előadások szervezésével folyamatosan kísérjük ezt a korosztályt. Nagy hangsúlyt fektetünk a pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó programokra, de a főzőklubok, a barkács- és robotika klubok működtetése, a hagyományőrzésről, egészségfejlesztésről szóló előadások mind-mind a tevékenységeink részét képezik. Vidéki szolgálatainkban mindennapos a kapcsolattartás, a fiatalok jó szívvel fordulnak munkatársainkhoz ügyes-bajos dolgaikkal, akár iskolai, akár családi problémáikkal, kérdéseikkel.

2019 Ózd, tanévnyitó

Miért fontos a Szeretetszolgálat életében, hogy ezt a korosztályt „kísérje”, hogy szívén viselje a sorsukat?

Missziónk, hogy a fiatal korosztály számára széleskörű támogatást biztosítsunk és igényeikre, szükségleteikre kiemelten odafigyeljünk. Mindehhez közvetlenül ismernünk kell a problémáikat, a nehézségeiket, hogy valódi válaszokat adhassunk az őket érő kihívásokra. Célunk, hogy pozitív jövőképet tárjunk eléjük és hiteles iránymutatással szolgáljunk számukra a társadalomban betöltött szerepükkel, jogaikkal, kötelességeikkel kapcsolatban.

Kisfaludy Nóra