Vészhelyzetkezelés és nemzetközi fejlesztés

A Magyar Református Szeretetszolgálat megalakulása óta igyekszik felkészülni a vészhelyzetek kezelésére. Hazánkban – együttműködési megállapodás keretében – szorosan együttműködünk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és úgy alakítjuk ki mind a személyi állományunkat, mind a technikai egységekkel.

arviz_borsod_3A katasztrófa vagy veszélyhelyzet olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredetű, ipari eredetű), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, az állami szervek szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.

kat5Hazai és Kárpát-medencei vészhelyzetek

A hazai vészhelyzetekre „békeidőben” készülünk fel. Műszaki és Krízisintervenciós csoportunk folyamatos képzés és fejlesztés keretében igyekszik felkészülten várni a riasztást. Vészhelyzetek esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal Operatív Törzsével folyamatos kapcsolatban állunk. Munkánkat az OKF-fel és a társ segélyszervezetekkel egyeztetve végezzük. Vészhelyzetekben a lakosság ellátásában, kitelepítésében, elszállásolásában, segélyezésében szoktunk közreműködni. A Magyarországi Református Egyház Elnöki Tanácsának 2013-ik évi döntése alapján minősített vészhelyzetekben használhatjuk a református oktatási- és szociális intézmények erőforrásait (konyháit, járműveit, épületeit). Ezen kapacitások 1200 településen biztosítanak hatékony, kézzelfogható segítséget a bajbajutottak megsegítésében.

A rehabilitációs, helyreállítási időszakban alapítványunk minden esetben az összegyűlt céladományok terhére végzi a helyreállítási munkákat. Igyekszünk a helyi önkormányzatokkal, katasztrófavédelmi szervekkel és a társ segélyszervezetekkel együttműködve, hatékony segítséget nyújtani azoknak a családoknak, személyeknek akiknek a katasztrófa olyan mértékű kárt okoz, hogy önerőből nem tudják a helyreállítási munkákat elvégezni.

Tapasztalataink:

 • 2009 Borsod-megye, árvíz
 • 2009 Nyírbogdány, viharkár
 • 2010 Borsod-megye, árvíz
 • 2010 Balkány, Bököny, Hajdúhadház, Téglás viharkár
 • 2010 Vörösiszap katasztrófa
 • 2011 Hajdú-Bihar megye, Szabolcs Szatmár Bereg megye, belvíz
 • 2012 Abádszalók, viharkár
 • 2012 Nyíracsád, viharkár
 • 2013 Dunai árvíz
 • 2013 Vaja, viharkár
 • 2014 hóvihar, fagykár
 • 2014 Tornanádaska, viharkár

kat7
Műszaki Csoportunk

Műszaki- technikai csoportunk elsősorban szivattyúk, áramfejlesztők biztosításával igyekszik támogatni a vészhelyzet elhárítását. Csoportunk önkéntes tagokból áll. Képzésük, felkészítésük folyamatos és a hazai katasztrófavédelmi törvény előírásainak megfelelően zajlik. Műszaki csoportunk alapvetően a Tiszántúli Református Egyházkerület és Tiszáninneni Református Egyházkerület önkénteseiből áll. Csapatunk kész és képes – vészhelyzet esetén – néhány órán belül elindulni a célterületre, ahol önellátó formában 12-15 napos missziókat tudunk teljesíteni.

Tapasztalataink:

 • 2010 Magyarország, Borsodi árvíz
 • 2011 Magyarország, Nyírség belvíz
 • 2012 Magyarország, Nyírség belvíz
 • 2013 Magyarország, Dunai árvíz
 • 2014 Szerbia, árvíz

Krízisintervenciós Lelkigondozói Csoport

A természeti- és emberi mulasztásból történő katasztrófák lelkileg, pszichésen is különleges terhet rónak a katasztrófát átélő emberekre. Napjainkban az árvíztől, természeti- és ipari katasztrófáktól való félelem mindennapossá vált, ezért a materiális, fizikai segítségnyújtás mellett lelkigondozói támogatást is fel kell kínálnunk a szenvedőknek. A különleges helyzet sajátos, speciális lelkigondozói eljárásokat kíván, mint például a kríziskezelés, vagy a traumás és poszt-traumás élethelyzetek kezelése. A nyugati országokban már évtizedek óta külön területen foglakoznak a katasztrófa-lelkigondozás kérdéseivel. Ahhoz, hogy a segítő szakember a saját szolgálati területén vagy az országos katasztrófáknál segíteni tudjon, megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati eljárások elsajátítása szükséges.

2011 őszén a Magyar Református Szeretetszolgálat Kuratóriuma Katasztrófa-lelkigondozói Csoport megszervezését határozta el, hogy egy esetleges katasztrófahelyzetben az Egyház a rászorulóknak lelki támogatást is tudjon nyújtani. A nyugati mintán túl a magyar református alapításhoz a megszaporodott krízishelyzetekben, különösen is a 2010-es árvízen és az iszapkatasztrófakor szerzett tapasztalatok is hozzájárultak. Katasztrófa-lelkigondozást valós katasztrófahelyzetekben (pl. árvíz, tűzvész, földrengés, stb.), elsősorban a kitelepítettek, a katasztrófát átéltek és a védekezésben résztvevők irányába a katasztrófa első 48-72 órájában kell és lehet alkalmazni. Abban az esetben van szükség a speciális lelkigondozásra, amikor az érintett területen élők nagyobb csoportjának életében a katasztrófa hatására hosszan tartó krízis lép fel, illetve az ott élők traumatizálódnak.

A Csoport tagjai segítenek a katasztrófa sújtotta területen szolgáló lelkipásztornak, egyeztetnek az illetékes egyházközség, egyházmegye vagy akár egyházkerület vezetőségével. A Csoport tagjai olyan önkéntes segítő szakemberekből állnak, akik alapvégzettségük mellett speciális lelkigondozói végzettséggel (pasztorálpszichológiai, mentálhigiéné, szupervízor, stb.) is bírnak. A Csoportba jelentkezőknek 2014-ben 60 órás képzést szerveztünk „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” címmel, 2015-ben „Család és katasztrófa” címmel, ahol a lelkipásztoraink megismerkedhettek a katasztrófákkal, az ott szerzett tapasztalatokkal, az extrém helyzetekhez való alkalmazkodással, az elsősegélynyújtás speciális fogásaival, a krízisintervencióval, a dinamikus lelkigondozással, az MRSZ Katasztrófa-lelkigondozói Csoportban és a team-munkában rejlő lehetőségekkel.

Tapasztalataink:

 • 2010 Borsodí árvíz
 • 2010 Vörösiszap katasztrófa
 • 2013 Dunai árvíz

haitiOrvoscsoport

A csoport célja és feladata, hogy nemzetközi, nagy embertömeget érintő katasztrófák és krízishelyzetek során nyújtson orvosi és adott esetben humanitárius segítséget. A csoport regisztrált felhasználója az ENSZ és az Európai Közösség által üzemeltetett Globális Katasztrófa Értesítési és Koordinációs Rendszernek (GDACS), mely lehetővé teszi, hogy éjjel-nappal néhány percen belül értesüljünk a világon történő katasztrófákról. A csoport kész és képes az éles riasztást követő 12 órán belül elindulni a világ bármely pontjára.

A csapat egymás után akár több 10-15 napos missziót is képes ellátni. Az ilyen küldetéseket teljesen önellátóan tudjuk megvalósítani, hiszen katasztrófa helyzetekben a helyi erőforrásokra számítani nem lehet. A missziók során a csoport szerkezet kialakításának köszönhetően akár folyamatos munkavégzésre is képesek vagyunk. Az adott katasztrófa természetének és a fellépő orvosi ellátás igényének megfelelően a csapat orvosi tevékenysége rugalmasan alkalmazkodik és sok szakirányra kiterjedő, széleskörű ellátást tud biztosítani. Szükség esetén humanitárius segélyszállítmányok célterületre juttatását és szétosztását is végezzük. Ezen tevékenységet minden esetben a SPHERE sztenderdek alapján végezzük, mely lehetővé teszi, hogy a segítő szándék mellett a jelenleg elfogadott nemzetközi irányelvek szerint jusson minden rászoruló az adományokhoz.

Felszerelésünk részét képzi két nagyméretű felfújható kórház üzemeltetésére is alkalmas sátor. Az alapellátáshoz szükséges diagnosztikai és terápiás segédeszközök nemzetközi sztenderdeknek megfelelő moduláris rendszerben, utazásra előkészítve. Az akut és krónikus ellátás gyógyszerei. Valamint a csapat önellátását biztosító eszközök. A sikeres missziókhoz szükséges teljes felszerelés készenléteben van budapesti telephelyünkön, minek következtében éles helyzetben 1-2 órán belül megtörténhet a reptéri, légi szállítás elindítása. Csapatunk tagjai önkéntesek, semmilyen anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatást nem kapnak munkájukért. Ezt azért tartjuk fontosnak kiemelni, mert egyrészt kifejezi csapattagjaink elkötelezettségét a szakmai munka és segítségnyújtás iránt, másrészt a szervezethez érkező céladományt teljes egészében a képzésre és ellátásra fordítjuk.

Tapasztalataink:

 • 2008 Myanmar (Burma) Nargis ciklon akut katasztrófaorvosi ellátás
 • 2009 Kongó törzsi területek ellátása nemzetközi orvosi misszió
 • 2009-2012 Afganisztán egészségügyi szektor fejlesztés nemzetközi orvosi misszió
 • 2010-2011 Haiti földrengés akut katasztrófaorvosi ellátás + rehabilitáció
 • 2011 Kenya nemzetközi árvaház nemzetközi orvosi misszió
 • 2012 Japán földrengés + cunami akut katasztrófaorvosi ellátás + humanitárius 
 • 2013 Fülöp-szigetek Haian tájfun  akut katasztrófaorvosi ellátás
 • 2013-2014 Pakisztán MSF kórházi ellátás nemzetközi orvosi misszió
 • 2014 Kenya MSF kórházi ellátás nemzetközi orvosi misszió
 • 2014 Svédország EBOLA evakuációs gyakorlat nemzetközi orvosi misszió
 • 2015 Jemen MSF kórházi ellátás nemzetközi orvosi misszió
 • 2015 Ukrajna polgárháború, gazdasági krízis katonai kórházi ellátás, fogyatékos gyermekek szűrése

 afganisztan2Nemzetközi fejlesztés

Alapítványunk alapító okiratában is szerepel, hogy segélyszervezetként a Kárpát-medence területére, különösen a magyar lakta területekre fókuszálunk segítségnyújtásunk során. Erőforrásaink felhasználása során ezt szem előtt is tartjuk. Mindemellett az egyik legnagyobb hazai segélyszervezetként látjuk, érezzük globális felelősségünket. Amennyiben erőnk, kapacitásunk engedi igyekszünk a világ távolabbi pontjain is segíteni. Szervezetünk 2008-as megalakulása óta gyors fejlődésen ment keresztül, ennek ellenére még nem tudunk folyamatos nemzetközi fejlesztési programokat üzemeltetni. Eddig Afganisztán Baghlan tartományában valósítottunk meg egy három éves fejlesztési programot, melynek keretében – a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoportjával együttműködve – az a tartomány egészségügyi intézményeinek eszköz kapacitását fejlesztettük. Ez a gyakorlatban 6 tartományi klinika (orvosi rendelő) eszközökkel történő felszerelését, valamint a Pol-e Khumriban található Textilgyári Kórház diagnosztikai és ellátó eszközökkel történő felszerelését jelenti.

A fejlesztéshez szükséges eszközök (több esetben nagyértékű ultrahanos diagnosztikai eszközök, nőgyógyászati- és szülészeti eszközök) a Magyar Honvédség légihídjával került kiszállításra, valamint a helyszíni logisztikát a katonaság biztosította. A fejlesztések összértéke meghaladta a 45 mFt-ot. A végrehajtott modernizáció következtében – a tartományi vezető főorvos szerint – a kórházi halálozások száma kimutathatóan csökkent.

ocs6