Szociális programjaink

Tevékenységeink között fontos szempont és irányelv, hogy a segítségnyújtás terén nyújtott szakmai szolgáltatások körét bővítsük, a meglévő programjainak fejlesszük. Alaptevékenységeink mellett fontosnak tartjuk, hogy munkánkkal hozzájárulhassunk az emberi méltóság megőrzéséhez, az egyének és családok önértékelésének helyreállításához, valamint a kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorításához.

Országos Közfoglalkoztatási Program

Alapítványunk a közfoglalkoztatási program keretében országos közfoglalkoztatóként vesz részt, a református gyülekezetek és intézmények számára elérhetővé téve a közfoglalkoztatás rendszerébe történő belépést, és a közreműködésükkel közel 1200 fő részére biztosítva a munkavégzés lehetőségét.

Szervezetünk célja, hogy az erőforrás hiányában elmaradt munkálatok (közérdekű tevékenységet végző gyülekezeti/diakóniai munka támogatása, temető karbantartása, ápolása, templomok, parókiák körüli területek és az épületek kisebb karbantartása, szociális feladatot ellátó intézmények munkájának támogatása) ellátására munkaerőt tudjanak alkalmazni, ahol erre helyben nincs más mód. Másrészről pedig a program alkalmat nyújt az álláskereső személyek számára a hasznos és tartalmas az önbecsülést, készségeket és képességeket javító munkavégzésére továbbá arra, hogy a szerény anyagi körülmények között, elszigetelt illetve hátrányos helyzetű térségekben élők számára Szolgálatunk ezen a programon keresztül is segíteni tudjon.

A program keretében alkalmazott munkavállalókra nem csupán munkaadóként tekintünk. Minden esetben maga az ember kerül a központba, így figyelembe vesszük az adott személy képességeit és minden helyszín vezetője törekszik arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon is hasznosítható készségekkel, tudással vértezze fel az álláskereső személyeket, hogy amennyiben lehetőség nyílik az elhelyezkedésre versenyképes munkaerőként tudjon egy adott álláslehetőségre pályázni.

A jövőben szeretnénk a program kínálta lehetőségek mentén további társadalmi célú fejlesztéseket megvalósítani a szociális célú mezőgazdasági és szociális célú épület karbantartási programok kidolgozásával.

Együtt a Lakhatásért Mentorprogram

Regionális szociális mentorszolgáltatás kialakításába kezdtünk 2013-ban hátrányos helyzetű térségekben élő, adósság problémával küzdő lakosság megsegítése érdekében.

A program célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, eladósodott és a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett adósságokkal rendelkező családok fizetőképességének helyreállítása, a lakhatás biztonságának megőrzése.

A mentorprogram keretében a Szeretetszolgálat mentorainak tanácsadói tevékenységnek része a facilitátori munka, így a kontaktusteremtés elősegítése a hivatalokkal, szolgáltatókkal, hitelezőkkel, elsősorban a szociokulturális hátrányok miatt az önmenedzselésre és önérdek-érvényesítésre képtelen kliens ügyében történő eljárás az együttműködési megállapodás alapján.

Továbbá a program keretében a tanácsadói tevékenység része a szociális igazgatási eljárásban való közreműködés, ennek keretében támogatások iránti kérelmek előkészítése, hátralékkezelési terv készítése, egyéb erőforrások és szociális transzferek igényelhetőségi lehetőségeinek feltárása. A mentorprogram életvezetési támogatást is biztosít, ami elsősorban háztartás-gazdálkodási, tervezési ismeretek nyújtására, racionális fogyasztói magatartásminták közvetítésére irányul.

2014-ben több mint 100 családdal tudtak a Szeretetszolgálat szociális szakemberei a lakhatás megőrzése érdekében együttműködni. A program jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék területén működik, valamint 2015-től Budapest főváros területén is elérhető, azon családok számára, akik lakhatása jelenleg biztosított, de adósságproblémái veszélyeztetik annak megtartását.

Mentőöv Program

A Szeretetszolgálat 2011-ben indította el a Mentőöv programot, mely a pénzügyi világválság magyarországi hatásainak enyhítésére, a kilakoltatás előtt álló családok átmeneti időszakban történő támogatására hozott létre. A program központi eleme lakhatás-támogatási rendszer és életvezetési tanácsadás. Minden, a programban résztvevő család hat hónapra veheti igénybe a segítséget. Ez alatt az idő alatt a család számára abban nyújtunk segítséget, hogy újra tudja szervezni az életét.

Ennek érdekében a Szeretetszolgálat egy “mentőöv” alapot hozott létre, melyre támogatásokat gyűjt a kilakoltatott családok megsegítése céljából. Ahogyan a mentőöv a vízi mentés során nem csónakként szolgál, úgy a mentőöv program sem hosszú távú és teljes körű megoldást kínál a bajba került családoknak. Ahogyan a mentőöv is gyors, hatékony és életmentő eszköz, segít áthidalni egy kritikus élethelyzetet, úgy az Szeretetszolgálat programja is erre törekszik.

A program központi eleme egy albérlet támogatási rendszer, mely elsősorban személyre szabott javaslatcsomag és cselekvési terv elkészítéséből és szükség estén a költségekhez való hozzájárulásból tevődik össze. A program jelenleg, elsősorban Budapesten és Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyékben érhető el.
A családok a támogatási kérelme egy elemzői folyamaton megy keresztül, melyben a Szeretetszolgálat szociális és gazdasági szakemberei megvizsgálják azt, hogy milyen okok, körülmények miatt került a család lakhatása veszélybe.

Amennyiben a család lakhatása még egyéni megállapodások, fizetéskönnyítés, fizetés átütemezés, részletfizetési megállapodás vagy más szociális támogatás, foglalkoztatás segítségével megoldható, abban az esetben a család részére ezekben ügyintézésében nyújtunk a program keretében segítséget.

Amennyiben a család lakhatása hosszútávon a jelenleg lakott ingatlan vonatkozásában nem biztosítható, akkor egy 3 hónapos előzetes személyes együttműködési szakasz keretében a Szeretetszolgálat szociális szakember bevonásával felméri a azokat a lehetőségeket, melyek segítségével a család számára hosszútávon önállóan fenntartható lakhatáshoz tud jutni.

A támogatásban részesülő családok számát az alapban rendelkezésre álló mindenkori pénzügyi keret határozza meg.

Amely családokkal a Szeretetszolgálat az előzetes 3 hónapos együttműködés eredményei és tapasztalatai alapján a lakhatás biztosítása érdekében támogatási szerződést köt, hat hónapra veheti igénybe a személyes tanácsadó segítséget. Ez alatt az idő alatt, a segítséggel a család újra tudja szervezni az életét. A családfenntartók új munkahelyet tudnak keresni. Esetleges nagyobb távolságból történő költözés esetén a gyermekek be tudnak illeszkedni az új iskolai, óvodai környezetbe. Ez alatt az időszak alatt munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a családok mindennapjait. Igyekeznek megadni azokat a szükséges információkat, amelyek az új élet beindításához szükségesek. Pl. munkalehetőségek, szociális támogatások a közelben, iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, stb.

A program egy utolsó mentőövként arra is szolgál, hogy a családokat megóvjuk a társadalmi kirekesztődés és szegénység kockázataitól. A program célja továbbá, hogy az újrarendeződött családok részt vegyenek az Alapítvány által szervezett közösségi programokon és idővel a lakóközösségbe és a civil életbe is be tudjanak kapcsolódni az önkéntességen keresztül, ezzel is elősegítve a természetes támogató hátterük megerősödését.

A családoknak szociális szakemberek segítenek a pénz beosztásban és a havi családi költségvetés elkészítésében is. Ennek eredményként szeretnénk elérni, hogy a programban résztvevő családok egy minimális megtakarítást is gyűjtsenek a támogatási időszak alatt. Melyet egy megtakarítási program keretében ösztönzünk is, hogy ezzel hívjuk fel a figyelmet az öngondoskodás fontosságára. A program végeztével családok teljesen önállóvá válnak, de a kapcsolatot fenntartjuk az után követés és prevenció céljából.

Szociális Önkéntesség

Add Tovább Budapest! Add Tovább Debrecen!

Fontos célunk, hogy kapcsolatok alakuljanak ki segítők (önkéntesek) és segítettek között, és rendszeresen végezzenek önkéntes tevékenységet a résztvevők. Ez a program segít abban, hogy népszerűsítse az önkéntes munkát, és megtapasztalhassák a résztvevők, hogy segíteni jó. Hisszük, hogy a segítésen túl az önként vállalt tevékenység a személyiséget is formálja, szélesíti az önkéntes látókörét, felelősségtudatot, toleranciát tanít. A Szeretetszolgálat napi tevékenységén túl az önkéntesek betekintést nyerhetnek egy-egy intézmény életébe, pl. idősotthonokban, fogyatékos otthonokban segíthetnek különböző területeken.

Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat bevezetése előtt is voltak már középiskolás segítőink, akik rendszeresen vettek részt munkánkban, programjainkban, elsősorban Debrecenben és Budapesten. A közösségi szolgálat bevezetése óta pedig mindkét helyszínen több iskolával is kötöttünk együttműködési megállapodást, és egyre több diák kapcsolódik be tevékenységünkbe.

2013-ban az adventi adománygyűjtési időszakot középiskolások segítségével bonyolítottuk le, akik nem csak az adománygyűjtésbe, de ételosztásba, rendezvényszervezésbe, adminisztrációba és különböző programjaink népszerűsítésébe is bekapcsolódtak.

2015-ben a MOL által létrehozott Új Európa Alapítvány támogatásával indította el új programját, melynek keretében középiskolás fiatalok közösségi szolgálatukat a Szeretetszolgálathoz segítségért forduló, egyének és családok részére nyújtott adománygyűjtési és adományátadási folyamataiban vehetnek aktívan részt.

Az adományozás kiemelkedő társadalmi szerepére való figyelemfelhívás közös érdekünk. A diákokkal megismertetjük a lehetséges segítségnyújtás formáit. Azt, hogy nem csak az anyagiakkal való támogatás az egyetlen, amivel hozzá tudunk járulni a velünk egy közösségben, településen élő nehéz sorsú emberek pozitív életminőségbeli változásához. Fontos, hogy felhívjuk a szolgálat szerepére azok figyelmét is, akik nem pénzzel, hanem cselekedettel, gondolatokkal, szavakkal vagy tárgyakkal tudnak hozzájárulni a nélkülöző embertársaink nehézségeinek enyhítésében.

A diákok fogyatékos, idős vagy betegséggel küzdő embertársaink szükségleteire irányuló közösségi szolgálaton keresztül, a programban megtapasztalhatják a diákok, hogy gyakran a legnagyobb segítség a magány elűzése, egy kedves párbeszéd vagy egy közös játék. Természetesen az élelmezési programunk keretében az is bemutatásra kerül, hogy egy-egy család vagy egy nyilvános ételosztás alkalmával több száz ember számára is tudunk segítséget eljuttatni, melyhez nélkülözhetetlennek a felajánlott tartós élelmiszerek illetve pénzadományok.

Az Add tovább Budapest! és Add tovább Debrecen! elnevezésű közösségi szolgálat projekttel a résztvevő középiskolások környezettudatosságát/szociális érzékenységét szeretnénk növelni azáltal, hogy előtérbe helyezzük a környezetbarát anyagok használatát, a szelektív hulladékgyűjtést és takarékos energiafelhasználást munkahelyünkön, valamint a szolgálat során megismerkedhetnek a diákok olyan élethelyzetekkel, problémákkal melyek sok esetben nem ismertek a társadalom előtt.