Biztos Kezdet Gyerekház – Bódvalenke

2014. májusban nyitotta meg kapuit a freskófaluként is ismert Bódvalenkén a Biztos Kezdet Gyerekház. A szeretetszolgálatunk fenntartásában működő intézményre óriási szükség van. Bódvalenkén a lakosság több mint fele gyermek, ráadásul közülük huszonnyolcnak az édesanyja sem idősebb tizennyolc évnél, így a gyerekházba nem csupán a gyermekek járnak, hogy fejlődjenek, de az édesanyák is.

bodvalenke4Bódvalenke, a freskófalu

Bódvalenke Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyikében, az Edelényi Kistérségben található. A festői szépségű törpefalu, mintegy 70 ház áll, többségük felújításra szorul. A 2014. januári adatok szerint a település lakóinak száma 231 fő. A 18 év alatti gyermekek száma 101 fő, ebből a 0-5 éves gyerekek száma 37. A településen jellemzően roma családok élnek, nagy részük többgyermekes nagycsaládként.

Elszigetelődve

A településen élő családok hátrányos helyzetűek. A munkanélküliség okozta egzisztenciális, mentális és egészségügyi problémák növekvő mértékben jelennek meg a kisgyermekes családok körében. A szolgáltatásokhoz nem jutnak el, az alapellátás területén hiányosságok vannak. Jövedelmük nagy részét a munkanélküli segély, vagy szociális támogatás és a gyerekek után kapott iskoláztatási támogatás teszi ki. 2011. februári felmérés szerint a roma lakosság körében az 1 főre jutó havi átlag jövedelem alig éri el a 12.000 Ft-ot.

A családok szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudnak más távolabbi településre elutazni, hogy szórakozzanak, művelődjenek, új ismereteket szerezhessenek. Nincs módjuk családi programokat megvalósítani. Ezért is fontos, hogy a gyerekház olyan lehetőségeket kínáljon a gyerekes családok számára, melyek ezt pótolni tudják. A rengeteg gyerek ellenére nincsen óvoda, se iskola, de nincsen orvos, posta, vasút, semmilyen állami intézmény vagy magánvállalkozás, ami ezt a dimbes-dombos vidéket élhetővé tenné. Elszigeteltségüket növeli, hogy a tömegközlekedési eszköz is csak napi kétszer megy a faluba. Nincs helyi szakképzett ember, ezért a szolgáltatások az ingázó szakemberek munka idejétől, vállalásától függ, nem pedig a helyi igényeket elégíti ki.

bodvalenke2Biztos Kezdet Gyerekház

Ezen kíván változtatni a Biztos Kezdet Gyerekház, ahol ezek a szolgáltatások a helyi szükséglethez alkalmazkodnak. A szülők társadalmi helyzetére jellemző az alacsony iskolázottság, a munkanélküliség, az egészségügyi és szociális problémák, az előítéletek. A gyermekek és a családok a hiányos nem megfelelő információáramlás miatt ritkán jutnak hozzá azokhoz a fontos adatokhoz, amelyek a társadalmi helyzetükön, életminőségükön, minőségileg javíthatna.

A gyerekek életminősége elmarad a társadalmilag elfogadhatótól. A leggyakoribb fejlődési elmaradásokat, mint pl. a mozgás és nyelv-beszédfejlődés leginkább csak az iskolában, vagy közvetlen az iskola előtti évben van mód korrigálni, ami már a legtöbb esetben nem nagyon eredményes. A gyerekházban történő munka eredményeként az óvodában is kevesebb beavatkozásra lesz majd szükség, illetve a ház szakembert és térbeli lehetőséget is biztosít a gyermekek és szüleik számára. Az iskolába kerülő gyerekek egyre nagyobb része nyújt gyengébb teljesítményt, súlyos hiányosságokkal küzdenek, melyeket iskolai keretek között nehéz, vagy lehetetlen leküzdeni.

A 0-5 éves korosztály fejlesztése, felzárkóztatása jelenleg a településen szervezett formában még nem valósul meg. Mivel nincs bölcsőde és az óvodába is csak a kötelező életkortól járnak a gyerekek, pontosan abban az időszakban maradnak szakmai segítség nélkül, amikor még fejleszthetőek, hajlíthatóak lehetnének, amikor a legfogékonyabbak a környező világ ingereire. Mivel szüleik is ebben a nagyon hátrányos környezetben nevelkedtek és ők is nagyon sok információban, tudásban, képességben szenvednek hiányt, nekik is szükségük van arra, hogy a gyermekeikkel együtt történő fejlesztésben részt vegyenek.