Jobbadni.hu

  • Bankszámlaszám: 10702019-85008898-51100005
  • Adószám: 18196913-1-42
  • Adományvonal: 1358

Jobbadni.hu

  • menü
  • keresés

Válaszút – Komplex digitális program a sikeres életpályáért

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa 2015 óta működtet irodát Ózdon a Pázmány út 3 szám alatt. Az idei évtől lehetőségünk nyílik az EFOP-5.2.1-17-2017-000011  pályázat keretében a hátrányos helyzetű fiatalok mentorálására, kihasználva a 21.sz. digitális vívmányait és a fiatalok erre való irányultságát.

A 300 millió forint támogatással megvalósuló „Válaszút – Komplex digitális program a sikeres életpályáért” projekt 2018. június 1. és 2023. május 31. között valósul meg.

A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalok (7. osztálytól 12. osztályig) számára az intézményrendszeren kívüli, – de azzal szorosan együttműködő- innovatív fejlődési lehetőségeket és fejlesztő szolgáltatásokat biztosítson úgy, hogy azok nem csak az egyénre irányulnak, hanem az őt körülvevő környezeti hatásokra és interakciókra is reagálnak. Ennek érdekében a program pedagógiai, szociális, egészségügyi, valamint gazdasági elemeket is tartalmaz melyek egymásra épülve fokozatosan hatnak a kívánt cél elérése érdekében. Mérsékli a képzett munkaerő hiányát és preventív lépéseket tesz az iskolai kudarcok és a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében, a pályaorientáció kortárs segítés, mentorálás és egyéni motivációs faktorok biztosításán keresztül. Az intraperszonális és interperszonális térben egyszerre végzett munka során bekövetkező változások hosszú távon egy irányba mutatnak, amely maga a program során tudatosan tervezett és megvalósított életpályamodell. Célunk az, hogy lépésről-lépésre 7-8. osztálytól az iskola és szakmaválasztáson át, az érettségi megszerzéséig majd a felsőoktatásba, illetve munkaerő-piacon történő elhelyezkedésig végig kísérjünk legalább 120 diákot, úgy hogy, folyamatos támogatást adunk az iskolai előre haladáshoz, a család nehézségeinek kezeléséhez, az önismeret fejlődéséhez, a kortárs kapcsolatokban való eligazodáshoz, az egészségmegőrzéséhez és a gazdaságilag önálló élet megtervezéséhez és megvalósításához.

E-mentor program modell:

A pályázat egyik újszerűségét adja ez a terület. Az E-mentor programban budapesti gimnazisták digitális tananyagok segítségével Skype-on mentorálják, kortárssegítőként támogatják ózdi társaikat. A digitális tananyagokat elsősorban az E-studygroup keretrendszerében tudják létrehozni, de számos egyéb interneten ingyenesen hozzáférhető applikáció is szabadon rendelkezésükre áll. A program heti rendszerességű Skype-órák során kísérik végig a mentorált diák tanévét. Ehhez a feltételeket a Szeretetszolgálat digitális tanterme biztosítja.  Induláskor a tanulócsoportok meghatározzák céljaikat (pl. jobb jegyek szerzése matematikából, angol beszédfejlesztés, házi feladatok rendszeres ellenőrzése). A feladatok tisztázását és a kezdeti lépéseket a program indulását kísérő „illesztő” tábor biztosítja, amely során a résztvevők személyesen is megismerik egymást, illetve a mentorok betekintést nyernek a mentoráltak mindennapjaiba. Innentől fogva távolról, a megbeszélt rendszerességgel skype-os alkalmak során tartják egymással a kapcsolatot, és állnak neki kijelölt céljaik megvalósításának. A mentoráltak számára elérhető tabletek és mobilinternet/wifi segítségével a mentoráltaknak nem csupán az információhoz való hozzáférése javul, hanem egyben digitális készségeik is. A mentorálás alapvetően a hallgató önálló tanulásáról, a tanítási és a pedagógiai tevékenység javításáról szól, és annak a tanulási környezetnek a biztosításáról, amiben a hallgató könnyebben tud tanulni, haladni az ehhez szükséges ismereteket elsajátítani, megérteni.

A digitális tanteremben, mely a környéken egyedülálló lesz, szeretnénk lehetőséget biztosítani a helyi és környékbeli iskolák osztályainak,  az órák megtartására ill. pedagógusok részére szeretnénk képzéseket szervezni, hogy ki tudják majd használni a digitális terem adta lehetőségeket.  Az alábbi témákban tervezzük a képzést: eszközhasználat alapismeretei, osztálymenedzsment rendszerek, applikációk kezelése, lego robotika, 3D nyomtatás, EdBot, BeeBot.

kapcsoldó dokumentumok