#heti-utravalo

Hírkereső

Heti útravaló – 2021/2.hét

„A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.” Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember a szónak, amelyet...

Heti útravaló- 2021/ 1. hét

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” Jer 29,11 Mit mondjak, nem semmi...

Heti útravaló

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor...

Heti útravaló- szenteste

„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és...

50. hét – Advent második vasárnapja – Heti ige

„Szabadításodra várok Uram!” 1Móz 49,18 Nem szeretjük a korlátokat. Idegenkedünk minden olyantól, ami meggátol bennünket abban, hogy az életünk kiteljesedjen, vágyaink,...

Heti útravaló- 47. hét

„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.” Fil 3,20 Mekkora kincs valahová tartozni! Amkor elmondhatja az ember, hogy...

Heti útravaló- 46. hét

Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is őbenne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. 2Kor 13,4...

Heti útravaló- 44. hét

Vele együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták a kegyelmet. 2Kor 6,1 Ma egy igencsak pazarló világban élünk. Sok esetben felelőtlenül...

Heti útravaló- 43.hét

„Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok...