Február – A lakhatási szegénységgel és hajléktalansággal küzdők hónapja

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2024-ben tematikus hónapok keretében szeretné felhívni a figyelmet egy-egy társadalmi csoport nehézségeire.

Önkénteseink tették újra lakhatóvá egy hódmezővásárhelyi férfi otthonát

A Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes összefogást hirdetett, melyhez a hódmezővásárhelyi gyülekezetek tagjai, cserkészek és a szeretetszolgálat munkatársai is...

Könyvajánló – Bajcsi Norbert: Szenvedéllyel. Utam a drogoktól a...

Egy felépült drogfüggő története szabadulásról, megtérésről, gyógyulásról.

Heti útravaló – Újév

„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” Jn 3,30 Az óév végén és az újév elején az ember számot vet egy kicsit, majd latba veti a lehetőségeket. Megnézzük,...

Heti útravaló – 51. hét

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.”  Jn 1,9  Talán nincs olyan település az országban, ahol ne lelnénk legalább...

Heti útravaló – 50. hét

„Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi...

Az öröm mindenkié – gálaünnepséget tartott a Barca Academy...

A II. Barca-Ózd Mikulás Ovis Gálán december 8-án fogadta Kánai úti sportközpontjában a hátrányos helyzetű gyermekeket.

Heti útravaló – 49. hét

„Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.” Gal 5,13 A szabadság utáni...

Kilátástalanságból egy új élet felé

Az ózdi látássérült Béla bácsi életét támogatjuk: adományaink mellett megszépítettük otthonát és orvosi kezelésekhez juttattuk a nyomorban élő férfit.

Heti útravaló – 48. hét

„Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól.” Gal 3,19 Pál érvelését azzal indítja, hogy elmondja, Isten mivégre adta az...

Heti útravaló – 47. hét

„A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek – a neki adott bölcsesség szerint.” 2Pt 3,15 Egyre többször...

Heti útravaló – 46. hét

„Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek a kötelessége! Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot,...

Heti útravaló – 45. hét

„Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Isten...

Igei üzenet – Reformáció emléknapja

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”

Heti útravaló – 43. hét

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként.”