“Szeretetszolgálatunk növekedése Mennyei Édesatyánk áldásának jele”

Nagytiszteletű Fodor Gusztávval, az MRSZ első munkatársával beszélgettünk az alapítvány 15 évs jubileuma alkalmából.

Heti útravaló- 42.hét

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogy nálatok is.” 2Thessz 3,1 Korábban már volt szó a thesszalonikai...

Heti útravaló- 41. hét

„Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.” 1Thessz 5,14 Ahogy...

“Fontos a személyes kapcsolat az önkéntesekkel”

Vad Lilla 2009 februárjában csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársi csapatához, mint a Szeretethíd program koordinátora.

Vezérige- október

Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpá és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Az Úr segített el bennünket egészen idáig. 1Sám 7,12...

Heti útravaló- 40. hét

„Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is.” 1Thessz 1,5a Azt mondja az apostol, hogy az evangélium...

“Merjünk elindulni és belépni az ajtókon, melyeket Isten nyitott...

Interjú a Magyar Református Szeretetszolgálat 15 éves jubileum alkalmából Czibere Károly kuratóriumi elnökkel.

Heti útravaló- 39. hét

„Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.” Kol 2,14 Ebben a szakaszban...

Heti útravaló- 38. hét

„Testvéreim, ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy...

Heti útravaló- 37. hét

„Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti...

Könyvajánló – Imaséták

Ez a válogatás 23 imaséta leírását és a megvalósításukhoz szükséges instrukciókat tartalmazza.

Heti útravaló- 36. hét

„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” Zsolt 34,9 Van az úgy, hogy az ember eljut arra a pontra, amikor szíve szerint világgá...

Heti útravaló- 35. hét

„Ekkor ő átkozódni és esküdözni kezdett: Nem ismerem ezt az embert, akiről beszéltek. És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus...

Tehetségek Tábora

Szeretetszolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a fiatalokra, egészen kisgyermek kortól kora felnőttkorig, akiknek a szociális segítségnyújtás mellett különböző önkéntes...

Heti útravaló- 34. hét

„Veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” Zof 3,17 Olyan jó lenne megújulni erőben! Amikor már...