Heti útravaló- 43.hét

„Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok...

Közeledjetek! A párkapcsolatok dinamikájáról szóló könyvet ajánlunk

Milyen hatással van a férfi-női szerepek változása a házastársi kapcsolatra? Mi köze van egymáshoz a hitünknek és a kapcsolatunknak?

Heti útravaló- 41.hét

„Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is...

Heti útravaló- 40. hét

„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön...

Heti útravaló- 39. hét

„Zarándokének. Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.” Zsolt 127,1 A zsoltáros...

Vezérige

„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róma 15,1) Honnan van ereje egy édesanyának, aki egyedül...

Érintés helyett a lélekhez szólni

Adományt vittünk a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézménybe, ahová velünk tartott önkéntesként Vargáné Sántha Szilvia, Varga...

Heti útravaló- 38. hét

Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. 1Kor 4,14 Pál apostol mindent megtesz annak érdekében, hogy a...

„Jóval többet kapnak az ösztöndíjasok, mint amit várnának”

A Nyilas Misi Ösztöndíjprogram korábbi nyertes diákjai jelentkezhetnek a három éves Újratöltve programba, ahol fejlődésüket szakmai mentorok segítik.

Heti útravaló- 37.hét

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára,...

Heti útravaló- 36. hét

„A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel...

Hamarosan becsengetnek

Önkéntesként segítette a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját Vargáné Sántha Szilvia.

Heti útravaló- 35. hét

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” Róm 10,17 Hogyan születik meg a hit az emberben? Pál egy egyszerű választ ad erre a kérdésre,...

Heti útravaló- 35. hét

Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk...

Államalapításunk ünnepe

„Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” Jn 6,35 Talán még emlékszünk rá,...